Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Monika Konopińska
e-mail: biurowyszkow@gazeta.pl Telefon: 607 285 158

Ubezpieczenia

Oferujemy pakiety komunikacyjne, przygotowane tak, aby każdy z naszych Klientów mógł dopasować ubezpieczenie do swoich potrzeb.

  • AC - Ubezpieczenie pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty autocasco w kraju i za granicą
  • OC - Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych w kraju i za granicą. Do ubezpieczenia dodajemy Zieloną Kartę - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym
  • Assistance - Ubezpieczenie natychmiastowej pomocy dla kierowcy i pasażerów kraju i za granicą
  • NNW - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w kraju i za granicą

Partnerzy